oblikovanje | fotografija | ilustracija

Oprema vin Tajfl

Kategorija : Fotografija, Oblikovanje

Za vina Tajfl oblikujemo (posavski vinorodni okoliš Bizeljsko-Sremič) pripravljamo opremo vinskih steklenic in ostale potrebne aplikacije (kartoni …). Izhajamo iz splošne zasnove za izdelke Tajfl, kjer sledimo zastavljeni rdeči niti in hkrati uvajamo razločevanje med izdelčnimi skupinami (sokovi, olje, žganja …).
Več: v portfolju

Tajfl, sauvignon. Sprednja etiketa služi zgolj prepoznavnosti in vzbujanju zanimanja. Vsi podatki so na zadnji etiketi. Vino (letnik 2018) je letos (2019) dobilo bronasto medaljo na DWWA, ki je največje vinsko ocenjevane na svetu.

@