oblikovanje | fotografija | ilustracija

Zgibanka Skrbno z gozdom – Gozdni bonton

Kategorija : Ilustracija, Oblikovanje

Za MKGP smo pripravili vsebinsko posodobljeno in dopolnjeno zgibanko o obnašanju v gozdu (Skrbno z gozdom – Gozdni bonton). Novemu besedilu smo prilagodili naše obstoječe ilustracije in dodali nekaj novih. Zgibanko smo oblikovali in pripravili za tisk v slovenskem in angleškem jeziku.
Naročniku smo ilustracije iz zgibanke pripravili tudi za druge namene uporabe.

Vsak gozd ima lastnika. Upoštevajte, da ste gostje gozda in njegovega lastnika. Na njegove morebitne želje in navodila se odzovite s prijaznostjo.
Smeti in odpadkov ne puščajte v gozdu. Odnesite jih v smetnjak oziroma na urejeno odlagališče. Bodite prijazni do narave in odnesite še morebitne druge smeti.
Gozdne živali so zelo plašne in se pred človekom umaknejo. Ne vznemirjajte jih s hrupom po nepotrebnem. Psi morajo biti pod skrbnim nadzorom.

Ilustracija za Okuse Vipavske 2019

Kategorija : Ilustracija

Za potrebe letošnje izvedbe festivala vina in kulinarike Okusi Vipavske smo pripravili novo verzijo promocijske ilustracije. Ta tudi letos zagotavlja doseženo prepoznavnost in je spet pripravljena tako, da z razmeščanjem elementov omogoča kar najbolj enostavno prilagajanje različnim dimenzijam promocijskih gradiv.

Znan je tudi že datum letošnjih Okusov Vipavske: nedelja, 12. maj in ponedeljek 13. maj. Festival bo tudi letos na dvorcu Zemono.


@