oblikovanje | fotografija | ilustracija

Oprema vin Tajfl

Kategorija : Fotografija, Oblikovanje

Za vina Tajfl oblikujemo (posavski vinorodni okoliš Bizeljsko-Sremič) pripravljamo opremo vinskih steklenic in ostale potrebne aplikacije (kartoni …). Izhajamo iz splošne zasnove za izdelke Tajfl, kjer sledimo zastavljeni rdeči niti in hkrati uvajamo razločevanje med izdelčnimi skupinami (sokovi, olje, žganja …).
Več: v portfolju

Tajfl, sauvignon. Sprednja etiketa služi zgolj prepoznavnosti in vzbujanju zanimanja. Vsi podatki so na zadnji etiketi. Vino (letnik 2018) je letos (2019) dobilo bronasto medaljo na DWWA, ki je največje vinsko ocenjevane na svetu.

Zgibanka Skrbno z gozdom – Gozdni bonton

Kategorija : Ilustracija, Oblikovanje

Za MKGP smo pripravili vsebinsko posodobljeno in dopolnjeno zgibanko o obnašanju v gozdu (Skrbno z gozdom – Gozdni bonton). Novemu besedilu smo prilagodili naše obstoječe ilustracije in dodali nekaj novih. Zgibanko smo oblikovali in pripravili za tisk v slovenskem in angleškem jeziku.
Naročniku smo ilustracije iz zgibanke pripravili tudi za druge namene uporabe.

Vsak gozd ima lastnika. Upoštevajte, da ste gostje gozda in njegovega lastnika. Na njegove morebitne želje in navodila se odzovite s prijaznostjo.
Smeti in odpadkov ne puščajte v gozdu. Odnesite jih v smetnjak oziroma na urejeno odlagališče. Bodite prijazni do narave in odnesite še morebitne druge smeti.
Gozdne živali so zelo plašne in se pred človekom umaknejo. Ne vznemirjajte jih s hrupom po nepotrebnem. Psi morajo biti pod skrbnim nadzorom.

@