oblikovanje | fotografija | ilustracija

Dopolnjevanje arhiva fotografij

Kategorija : Fotografija

Ob različnih namenskih fotografiranjih, tokrat v vinogradih in vinskih kleteh v času letošnje trgatve grozdja, vzporedno nastajajo tudi fotografije, ki niso neposredno namenjene konkretnim potrebam ali željam naročnika. Pri tem si neredko privoščimo tudi bolj avtorski pristop, z nastalimi fotografijami pa dopolnjujemo naš fotografski arhiv.

Kamnje, Vipavska dolina, september 2023

Neblo, Brda, september 2023

Kamnje, Vipavska dolina, september 2023

Hum, Brda, september 2023

Neblo, Brda, september 2023

@