oblikovanje | fotografija | ilustracija

Fotografija za Ptujsko klet

Kategorija : Fotografija
Za Ptujsko klet smo iz arhiva zagotovili skupinski portret lastnikov, ki smo ga sicer posneli za opremo članka v reviji Vino. Na sliki so Maksimiljan Kadivec, Vinko Mandl in Tine Kek.
@