oblikovanje | fotografija | ilustracija

Fotografije za vinsko klet Prus

Kategorija : Fotografija

Za opremo intervjuja z vinarjem Jožefom Prusom reviji Vino smo fotografirali v vinski kleti Prus (Krmačina, Bela krajina). Naknadno smo nabor fotografij s tega fotografiranja po dogovoru z naročnikom fotografiranja in na željo intervjuvanca pripravili tudi zanj.

Fotograf: Marijan Močivnik

@