oblikovanje | fotografija | ilustracija

Lokalne sorte vinske trte – Slovenska Istra

Kategorija : Fotografija, Oblikovanje

Na osnovi že realizirane knjige Lokalne sorte vinske tre – Vipavska dolina smo za Društvo vinogradnikov Slovenske Istre na naši obstoječi grafični zasnovi oblikovali še knjigo o lokalnih sortah Slovenske Istre. Tudi to knjigo je napisala Andreja Škvarč (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije / Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica). Knjigo smo, kot že prejšnjo, tudi tehnično pripravili za tisk. Fotografije, ki so bile uporabljene v knjigi, smo za Kmetijsko gozdarski zavod v celoti terensko, torej v vinogradu in v naravnih svetlobnih pogojih, posneli že prej.

Naslovnica in zadnja stran knjige Lokalne sorte vinske trte – Slovenska Istra
Sezanm predstavljenih lokalnih sort vinske trte hkrati služi tudi kot kazalo vsebine
Opis sorte Bela izolanka (strani 12 in 13)
Opis sorte Cipro (strani 26 in 27)
Opis sorte Plavina (strani 58 in 59)
@