oblikovanje | fotografija | ilustracija
Logotip in skica možne uporabe na kartonski škatli ob upoštevanju hierahičnega odnosa z logotipom Vipavska dolina

Logotip in skica možne uporabe na kartonski škatli ob upoštevanju hierahičnega odnosa z logotipom Vipavska dolina

Dejanska uporaba logotipa na kartonskih škatlah

@