oblikovanje | fotografija | ilustracija

Logotip v osnovni barvni pojavnosti ter reducirane verzije na svetli in temni podlagi
· Naročnik: Tiskarna Jomi, Radeče · Oblikovanje: Debora Batagelj in Marijan Močivnik · 2011

@