oblikovanje | fotografija | ilustracija

Monografija Kočevska – Nove zapovedi gozdnate in skrivnostne dežele

Monografija je izšla v treh ločenih jezikovnih izdajah (slovensko, angleško, nemško). Zasnovali in oblikovali smo jo tako, da so fotografije natisnjene enotno za vse vse tri jezikovne verzije knjige. Kompletno besedilo je natisnjeno na drugačnem papirju kot fotografije. Vsi naslovi poglavij so bili za vse jezikovne verzije izrisani na roke.

· Izdal in založil: Rotary klub Kočevje · Besedilo: mg. Janez Černač · Zasnova in oblikovanje preloma: Marijan Močivnik in Anita Lozar · Oblikovanje naslovnice in izris naslovov poglavij: Anita Lozar · Prelom besedila: Tjaša Uršič · Skeniranje: Primož Brankovič · 2011

@