oblikovanje | fotografija | ilustracija
Vina Puhan: vsaka etiketa ima svojo prepoznavno asociativno ilustracijo

Vina Puhan: vsaka etiketa ima svojo prepoznavno asociativno ilustracijo

100 % prekmursko, 100 % bučno olje Puhan v steklenicah različnih volumnov. Zaradi optimalizacije tiska imata steklenici 0,25 l in 0,50 l isto etiketo.

100 % prekmursko, 100 % bučno olje Puhan v steklenicah različnih volumnov. Zaradi optimalizacije tiska imata steklenici 0,25 l in 0,50 l isto etiketo.

Obešanka za označevanje izdelkov Turistične kmetije Puhan

Turistična kmetija Puhan - logotip

Turistična kmetija Puhan – logotip

@