oblikovanje | fotografija | ilustracija

Naslovnica

Brošura

Strani 10 in 11

Strani 20 in 21

Strani 26 in 27

Strani 28 in 29

Rotary klub Ajdovščina 2001-2009 – predstavitvena brošura, 40 strani, 210 mm × 297 mm, slovensko in angleško
· Naročnik: Rotary klub Ajdovščina · Oblikovanje in fotografija: Marijan Močivnik · 2010 ·

@