oblikovanje | fotografija | ilustracija

Fotografije sodobne idrijske čipke
· Naročnik: Čipkarska šola, Idrija · Fotografija: Marijan Močivnik · 2013

@