oblikovanje | fotografija | ilustracija
Tržna znamka Vipavska dolina - znak in logotip brez slogana in s sloganom na svetli in temni podlagi· Naročnik in upravljalec tržne znamke: Razvojna agencija ROD, Ajdovščina · Oblikovanje znaka in logotipa z umestitvijo slogana: Marijan Močivnik · 2015

Tržna znamka Vipavska dolina – znak in logotip brez slogana in s sloganom na svetli in temni podlagi
· Naročnik in upravljalec tržne znamke: Razvojna agencija ROD, Ajdovščina · Oblikovanje znaka in logotipa z umestitvijo slogana: Marijan Močivnik · 2015

Tržna znamka Vipavska dolina - rolo plakati z uporabo obstoječih fotografij.· Naročnik in upravljalec tržne znamke: Razvojna agencija ROD, Ajdovščina · Oblikovanje plakatov in fotografije 1, 2 in 4: Marijan Močivnik · 2016

Tržna znamka Vipavska dolina – rolo plakati z uporabo obstoječih fotografij.
· Naročnik in upravljalec tržne znamke: Razvojna agencija ROD, Ajdovščina · Oblikovanje plakatov in fotografije 1, 2 in 4: Marijan Močivnik · 2016

Tržna znamka Vipavska dolina - razglednice · Zahteva naročnika: kolaž fotografij· Naročnik in upravljalec tržne znamke: Razvojna agencija ROD, Ajdovščina · Oblikovanje razglednic: Marijan Močivnik · 2016

Tržna znamka Vipavska dolina – razglednice
· Zahteva naročnika: kolaž fotografij
· Naročnik in upravljalec tržne znamke: Razvojna agencija ROD, Ajdovščina · Oblikovanje razglednic: Marijan Močivnik · 2016

@