oblikovanje | fotografija | ilustracija

Zgibanka Skrbno z gozdom – Gozdni bonton

Kategorija : Ilustracija, Oblikovanje

Za MKGP smo pripravili vsebinsko posodobljeno in dopolnjeno zgibanko o obnašanju v gozdu (Skrbno z gozdom – Gozdni bonton). Novemu besedilu smo prilagodili naše obstoječe ilustracije in dodali nekaj novih. Zgibanko smo oblikovali in pripravili za tisk v slovenskem in angleškem jeziku.
Naročniku smo ilustracije iz zgibanke pripravili tudi za druge namene uporabe.

Vsak gozd ima lastnika. Upoštevajte, da ste gostje gozda in njegovega lastnika. Na njegove morebitne želje in navodila se odzovite s prijaznostjo.
Smeti in odpadkov ne puščajte v gozdu. Odnesite jih v smetnjak oziroma na urejeno odlagališče. Bodite prijazni do narave in odnesite še morebitne druge smeti.
Gozdne živali so zelo plašne in se pred človekom umaknejo. Ne vznemirjajte jih s hrupom po nepotrebnem. Psi morajo biti pod skrbnim nadzorom.
@