oblikovanje | fotografija | ilustracija

Knjiga

Naslovnica

Strani 8 in 9

Strani 76 in 77

Idrijska čipka in njeno mesto med evropskimi čipkami. Knjiga, 80 strani, 210 mm × 250 mm
· Naročnik: Občina Idrija · Oblikovanje in naslovna fotografija: Marijan Močivnik · 2006

@